Min novell

Min novell
Novell utgiven på HOI förlag

lördag 29 augusti 2020

Styra

Hon var en rebell

Liten upprorsmakare

sa pappan grinigt

Höjde handen för att slå

Dra åt helvete skrek hon4 kommentarer: